Interiéry - Stolaøství Šnajder Olomouc – kuchynì, skøínì, dveøe, schodištì, sauny, pergoly, interiery - Stolaøství Šnajder

Interiéry


Zajišujeme veškeré døevìné interiérové vybavení spoleènì s doplòky (èalounìné sedáky, stolové kovové podnože, sklenìné výplnì, apod.). Interiér je možné realizovat v rùzných materiálových kombinacích dle pøání zákazníka. Obvykle používané materiály:

  • masiv
  • døevotøískové laminátové desky
  • umakartové materiály


S výrobou interiérových zaøízení máme dlouholeté zkušenosti. Zajišujme realizaci interiérù pro rodinné domy i komerèní prostory.

Stolaøství Šnajder
Ústín 109
pošta Tìšetice
PSÈ 783 46

telefon: +420 585 420 145
snajdermartin@centrum.cz


zobrazit na mapì
Úvod  |  Nabídka služeb  |  Reference  |  Kontakt  |  
Interiérové dveøe    Odkazy   Webdesign STUDIO VIRTUALIS